ActualitatComissió Col·legiadaComunicatsÒrgans de Direcció

Posicionament d’EUCat en relació a la vaga 10M

Comunicat de la Comissió Col·legiada d’Esquerra Unida Catalunya

L’Atenció Primària de salut està patint un desmantellament progressiu i sistemàtic des de l’inici de l’any 2009, quan es va disminuir la despesa en sanitat més d’un 11%, sent l’AP la més afectada, amb una caiguda del 13%.

La pandèmia del Covid-19 ha desbordat una Atenció Primària ja afablida per les retallades pressupostàries i ha suposat un esforç extraordinari per a les treballadores de la salut. Es van tancar CAPs quan més necessaris eren, no van haver-hi rastrejadors, la visita telefónica va substituir la presencial, es va derivar a la població a hospitals concertats.

Les condicions de treball del personal sanitari que ja no eren bones, es van deteriorar encara més, afectant la seva salut física i emocional. La qualitat de l’atenció està molt afectada, com a consequència de l’anterior.

Compartim i donem suport a la convocatòria de mobilització i Vaga del 10 de març, el malestar que volen denunciar i les reivindicacions que exigeixen

Entre les reivindicacions plantetjades coincidim en la lluita per un sistema sanitari 100×100 públic, que garanteixi el dret a la salut de totes les persones i un servei públic de qualitat i amb condicions dignes per a totes les treballadores.

Esperem que el mandat clarament d’esquerres del resultat de les eleccions del passat 14F es reflexi en el nou govern i en unes polítiques de suport als serveis públics.


 1. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.
 2. Els professionals que facin una mateixa feina han de tenir les mateixes condicions laborals. Cal eliminar les diferències en les condicions laborals entre les treballadores.
 3. No posar en perill les treballadores de la salut ni a les usuàries i usuaris que atenem. Assegurar sempre i en tot moment una correcta protecció laboral de les treballadores i els treballadors.
 4. Reconèixer malalties laborals A TOTES les treballadores i treballadors. Fer extensiu el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores que estiguin exposades a aquest risc en el seu entorn laboral.
 5. Jubilació anticipada per al personal de la sanitat. Incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l’edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial
 6. Recuperació del poder adquisitiu i drets laborals perduts d’ençà les retallades del 2010. Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 segons acord parlamentari del 10/10/2019 i amb data d’efecte el 1/1/2020.
 7. Reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions. Contractació estable i de qualitat que permeti el gaudiment de drets així com compaginar la vida laboral i personal dignament.
 8. Modelsanitaricentratenl’atencióprimària.Destinarel25%delpressuposta l’Atenció Primària de salut tal com demana l’OMS.
 9. Despesa sanitària per càpita homologable al països de l’entorn europeu.
 10. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn. Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010.
 11. Adequar les ratios professional/usuari per una correcta assistència i definir els rols professionals. Reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic. Reducció de les carregues laborals.
 12. Reconeixement del plus de perillositat per a totes les categories del personal que treballa en sanitat.
 13. Cobertura de totes les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia.
 14. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI. Prou utilització de recursos públics en benefici de la privada.
 15. Internalització de serveis basics pel correcte funcionament del sistema sanitari com son el d’ambulàncies, SAD, neteja, atenció emergències 061 Contact Center, etc.
 16. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys.
 17. Eliminar l’actual sistema de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest complement en una paga extraordinària que sigui percebuda per totes i tots els treballadors.

Contingut relacionat

Back to top button