ActualitatComissió Col·legiadaComunicatsÒrgans de Direcció

Esquerra Unida davant el tancament de la planta de Bosch a Lliçà d’Amunt

Resolució de l'Assemblea Constituent d'EUCat

La multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la planta de producció, R+D i compres de Lliçà d’Amunt.

Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 treballadors i treballadores del territori Català, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes de subcontractes de la mateixa planta. Sense oblidar que aquesta multinacional a finals del 2021 farà efectiu l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta de Castellet, deixant al carrer a 1500 treballadors i treballadores de tota Catalunya.

En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que convida a la reflexió. El 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té més de 50 anys i han dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què treballen. Aquest fet representa un impacte social devastador que afecta el teixit industrial de la comarca del Vallès Oriental i de Catalunya. Aquesta dada ens indica l’alt nivell de pèrdua crònica de l’ocupació d’aquests treballadors/es i les dificultats que tindran en el moment d’intentar la reinserció en altres llocs de feina. Aquests treballadors/es tenen encara un mínim de 14 anys de vida laboral, tenint en compte que en l’àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una taxa d’activitat inferior al 80% que es va reduint gradualment fins al 41% quan aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa forma representen el 25% del total d’aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col·lectiu femení.

Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucions tant a la procliu desindustrialització del nostre territori com a la perduda de llocs de treball de col·lectius greument afectats en aquest camp.

La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït als beneficis milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar a acords com poden ser, la congelació salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la revisió del IPC en el conveni anterior i acords de flexibilitat i mesures productives.

La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt no és només una planta productiva sinó que incorpora el disseny i desenvolupament de productes per a la resta del mercat Europeu.

Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió que respon únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És per això que el representants dels treballadors/es no accepten un tancament de la planta Bosch a Lliçà d’Amunt.

Els representats sindicals de l’empresa Bosch consideren que els aspectes més nocius de les reformes laborals ajuda a les multinacionals a deslocalitzar les produccions, tot i ser viables al territori espanyol. Estem davant del segon tancament que es produeix en l’últim any del grup Bosch a Catalunya, dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat. Aquesta crisi industrial ens interpel·la a tots i hem d’unir tots els esforços per a trobar una solució viable per a la planta de servofrens de Lliçà d’Amunt. Estem veient com les diferents administracions han posat la mirada entorn de la indústria de l’automòbil, reforçant així el procés de transformació del sector. Hem vist com es posa en marxa projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswagen, a la vegada que veiem com Bosch planteja el seu tancament a Catalunya.

És necessari un pla català en favor del sector de l’automòbil que permeti la seva transformació i que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la potència que representa l’electrificació de l’automòbil, representant la voluntat de tornar a liderar el sector novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest nou escenari.

És per això que manifestem, tal com demana el Comitè d’empresa del Grup Bosch:

1- El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.

2- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d’activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d’Amunt.

3- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch Lliçà.

4- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

5- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució que permeti salvar els llocs de treball.

6- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil situació a la qual s’enfronten, i estem sempre a la seva disposició.

7- Demanar al govern la derogació de la reforma laboral del 2010 -2012 i els articles 42, 43 i 51 del estatut dels treballadors/es.

8- Donar coneixement d’aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d’Amunt.

 

Arxius adjunts:

Back to top button